1. Generelle oplysninger

Følgende betingelser er gældende ved køb af varer på Solgars hjemmeside: https://solgar.dk/, som ejes og drives af: Nordic Premium Group ApS med følgende informationer:

CVR. nr. 33753055
Adresse: Jagtvej 14,
2680 Solrød Strand
Danmark
E-mail: info@nordicpremium.com
Telefon + 45 7025 3066

Når køber varer acceptere du samtidig disse handelsbetingelser.

Det er kun forbrugere, der kan købe varer på Solgars hjemmeside. En transaktion er dermed forbundet med en forpligtigelse til ikke at videresælge produkterne. Ønsker du at handle som erhvervsdrivende bedes du kontakte Solgar pr. mail eller telefonisk.

 

 1. Afgivelse af ordre

Vores system sender automatisk en ordrebekræftelse per e-mail, hvor det fremgår hvilke varer du har købt på vores hjemmeside. Eftersom ordren ikke er en juridisk bindende aftale, har Solgar mulighed for at annullere en ordre som følge af tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Den bindende ordrebekræftelse sendes først til dig, når de bestilte varer er afsendt.

 

 1. Priser og betaling

Priserne er angivet i danske kroner inkl. moms og eksklusiv levering. For alle angivne priser gælder, at de kan ændres og opdateres løbende og i øvrigt tages der forbehold for trykfejl og tekniske fejl. I forbindelse med betalingstransaktionen vil betalingsoplysninger blive gemt indtil handlen er gennemført.

 

 1. Levering

Du kan se den forventede leveringstid i forbindelse med din købsafgivelse. Som udgangspunkt sendes bestilte produkter dagen efter ordremodtagelse. Vi leverer kun til adresser i Danmark.

 

 1. Mængdebegrænsning

Solgar har mængdebegrænsning på udvalgte produkter med henblik på at modvirke videresalg af produkterne. I tilfælde hvor Solgar vurderer, at kunder forsøger at omgå disse regler vil ordren/eller dele af den kunne annulleres.

 

 1. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret når du handler påhttps://solgar.dk/. Fortrydelsesretten gælder fra den dag du modtager din varer. Hvis de bestilte varer kommer på forskellige dage er det den sidste levering, der igangsætter perioden, hvor fortrydelsesretten er gældende.

Indenfor 14 dage fra varemodtagelsen skal du meddele, at du ønsker at fortryde købet for at du kan benytte fortrydelsesretten. Det skal fremgå tydeligt af meddelelsen, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret. Meddelelsen gives ved at skrive til info@nordicpremium.com eller ved at ringe på + 45 7025 3066. Det er altså ikke muligt at fortryde købet blot ved at nægte at modtage bestilte vare(r).

 

 1. Varer undtaget fortrydelsesretten

Din fortrydelsesret kan bortfalde af forskellige årsager. Dette er gældende for varer, der må antages at forringes eller forældes hurtigt. Skulle en vare på forhånd være specielt fremstillet efter kundens særlige ønsker er fortrydelsesretten ligeledes ikke gældende.

Derudover kan fortrydelsesretten frafalde, hvis forseglingen brydes på varer, der af hygiejne- og sundhedsmæssige grunde ikke er egnet til at blive returneret. Dette gælder også særlig beskyttende emballage, der tjener som sikkerhed for, at varen ikke har været åbnet.

 

 1. Returnering

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, skal varen sendes senest 14 dage efter, at du har gjort opmærksom på ønsket om at fortryde købet. Med mindre andet er angivet skal du selv betale udgifterne forbundet med varereturnering. I forbindelse med returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket tilstrækkeligt ind. Du bærer selv risikoen forbundet med forsendelse indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt. ’track and trace nummer’ fra fragtselskabet.

 

 1. Varens stand når du sender den retur

Returnerede varer skal være i god og ubeskadiget stand ved modtagelse. Er der tegn på skader eller brug hæfter du for værdiforringelsen af varen. Såfremt det er tilfældet  vil varen blive vurderet i henhold til varens handelsmæssige værdi, hvilket kan bevirke at dele af købsbeløbet fratrækkes det oprindelige beløb.

 

 1. Tilbagebetaling af købsbeløbet og returnering af varen

Hvis du fortryder dit køb får du det indbetalte beløb tilbage inklusiv eventuelle leveringsomkostninger. Ved køb af flere varer tilbagebetales leveringsomkostninger ikke, hvis kun en del af ordren ønskes returneret. Har du valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigst tilbudte vil differencen herimellem ikke blive refunderet. Bemærk, at du selv betaler forsendelsesomkostninger i forbindelse med returneringen.

Ved værdiforringelse som er under købers ansvar fratrækkes denne fra købsbeløbet. Ved tilbagelevering af købte varer i tilfælde af fortrydelse, skal du selv betale leveringsomkostninger.

Tilbagebetaling sker uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Solgar har modtaget meddelelsen indeholdende dit ønske om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetalingen sker gennem samme betalingsmiddel som køber har anvendt, med mindre andet er aftalt. Tilbagebetaling kan tilbageholdes indtil returvaren er modtaget eller dokumenteret afsendt.

Varer skal sendes til:

Adresse: Jagtvej 14, 2680 Solrød Strand, Denmark.

En kopi af ordrebekræftelsen skal medsendes.

 

 1. Reklamationsret

Ved køb på vores hjemmeside finder købelovens mangelregler anvendelse. Dermed har du i udgangspunktet to års reklamationsret, hvis der kan dokumenteres mangler ved den købte vare. Således kan varen byttes, repareres eller refunderes afhængig af den konkrete situation. Vær dog opmærksom på, at reklamationen skal være berettiget, og at manglen ikke skal være opstået som følge af fejlagtig brug eller andre skader forvoldt af køberen.

 

 1. Reklamation i praksis

Reklamationer finder sted ved at kontakte Solgar pr. mail eller telefonisk. Send gerne et billede af varen samt en passende detaljeret beskrivelse af fejlen.

Reklamationer skal være rettidige efter opdagelsen om varens mangler. Reklamationen vil altid være rettidig, hvis du reagerer inden for de første to måneder.

 

 1. Klagemuligheder

Ønsker du at klage over en vare købt hos Solgar kan denne indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan indgive din klage via www.forbrug.dk. Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes. Dette kan være relevant, hvis du er bosat i et andet EU-land. Klagen indgives i så fald via http://ex.europa.eu/odr.

 

 1. Persondatapolitik

Når du bestiller varer på Solgars hjemmeside har vi behov for dine oplysninger (navn, adresse telefonnummer, mailadresse og betalingsoplysninger) for at kunne levere din ordre, informere dig om forsendelsen og selve købet. Foretager du derfor et køb accepterer du samtidigt også vores persondatapolitik.

 

 1. Kopiring af indhold

På vores hjemmeside er indholdet ophavsretsligt beskyttet og tilhører Solgar. Misbrug af brandet og indhold kan medføre politianmeldelse.

 

 1. Lovvalg

Ovenstående handelsbetingelser fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Regler vedrørende international privatret holdes dermed udenfor eftersom anvendelse af disse regler ville medføre et andet lovvalg end dansk ret. Uenigheder som ikke kan løses mellem kunden og Solgar indbringes for retten i København.