Når du besøger, anvender eller foretager køb på Terranova-nutrition.dk accepterer du, at vi bearbejder og håndterer personhenførbare oplysninger, som du afgiver, i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Formålet med persondatapolitikken er at informere dig om hvilke data vi indsamler, hvordan den indsamles, opbevares og anvendes.

 

  1. Hvilke personhenførbare oplysninger indsamler vi?

I forbindelse med køb af produkter indsamles de oplysninger som du afgiver, og som er nødvendige for at ordren kan behandles og produktet leveres. Det gælder dit fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsmiddel.

Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev, indsamler vi navn og e-mail.

 

  1. Hvad bruger vi personhenførbare oplysninger til?

Det er nødvendigt at indsamle en række personhenførbare oplysninger for at kunne levere ordrer i webshoppen. Disse personoplysninger benyttes til at:

  • Behandle din ordre – forsendelse, betaling, returnering m.m.
  • Sende dig service-e-mails. Vi sender e-mails til dig for at kunne administrere ordre og køb. Der er tale om service-e-mails der inkluderer ordrebekræftelse, kvittering, levering m.m. Vi sender ikke nyhedsbreve til dig, desto mindre du direkte har accepteret at modtage nyhedsbreve fra os.

 

  1. Opbevaring af personoplysninger

Oplysninger indhentet i forbindelse med køb vil blive opbevaret i vores system indtil reklamationsretten er overskredet. Det kan dog være nødvendigt for Terranova at opbevare dine oplysninger i længere tid i henhold til overholdelse af de gældende lovkrav. Vi opbevarer ikke dine kredit- eller betalingskortoplysninger i vores systemer – de opbevares hos vores betalingsudbyder (Stripe).

I henhold regnskabslovgivning og forbrugerlovgivningen kan visse personoplysninger blive gemt i en længere periode, da der her kan stilles lovkrav om fremvisning af disse oplysninger. For regnskabslovgivningen gælder dette i 5 år fra udgangen af regnskabsåret og for forbrugerlovgivningen gælder det den 2-årige reklamationsret.

De oplysninger der indsamles i forbindelse med tilmelding til Terranovas nyhedsbrev, vil først blive slettet, når du tilkendegiver, at du ikke længere vil modtage nyhedsbrevet.

Øvrige personoplysninger slettes, når det vurderes at det ikke længere at nødvendigt at opbevare disse, baseret på de formål, som de er blevet indsamlet til. Dette er eksempelvis gældende for data indsamlet i forbindelse med direkte kundehenvendelser.

 

  1. Modtagere af personoplysninger

For at behandle ordre i webshoppen er det nødvendigt at vi videregiver personhenførbar information til tredjepart.

Ved vareforsendelser købt på Terranovas hjemmeside bliver oplysninger om navn, adresse, mail-adresse og telefonnummer videregivet til den valgte transportør.

I forbindelse med betalingstransaktioner på hjemmesiden vil Terranova ikke være i stand til at se dine betalingsoplysninger. Disse vil i stedet blive håndteret af vores betalingsudbyder (Stripe).

Derudover kan personoplysninger videregives til udbydere af kreditkortvalidering, hostingleverandører, samt leverandører af forretningsydelser, som hjælper os med at håndtere hjemmesiden, eksempelvis reklamebureauer og lign.

Ingen af disse bestemmer hvad der sker med din data, og de anvender blot data på vores vegne.

Terranova-nutrition.dk er yderligere berettiget til at videregive personoplysninger til eksempelvis misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis en kunde misbruger eller foretager svindel over for Terranova.

Personalet, for hvem det er nødvendigt at have adgang til dine oplysninger, er instrueret i at behandle oplysningerne forsvarligt.

 

  1. Dine rettigheder

Du har til enhver tid mulighed for at få viden om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvor længe de opbevares, hvem der modtager disse, din ret til begrænsning eller sletning af dem, hvor de stammer fra, samt hvilket formål de tjener. Efter skriftlig anmodning kan vi sende en kopi af oplysningerne såfremt du kan dokumentere, at du er dén person du giver dig ud for at søge indsigt om.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Dette vil dog ikke ændre på behandlingen forud for denne tilbagekaldelse.

I nogle tilfælde har du også ret til at få visse personlige dataoplysninger slettet. Det kan være, hvis du trækker samtykkeerklæringen tilbage og vores retsmæssige grundlag for at beholde oplysninger ikke længere er til stede. Hvis opbevaring af dine persondataoplysninger er nødvendige for, at Terranova kan overholde lovkrav, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet angående Terranovas behandling af dine personoplysninger.

 

  1. Ændring af persondatapolitik

For at overholde de gældende lovkrav og praksisser vil denne persondatapolitik blive ændret ved lejlighed. Du bør derfor løbende holde dig opdateret med dette, som vil fremgå af vores hjemmeside.

Den seneste ændring blev foretaget d. 27.02.2020.

 

  1. Kontaktoplysninger

Terranova ved Nordic Premium Denmark ApS
CPR. Nr. 33753055
Adresse: Jagtvej 14,
2680 Solrød Strand
E-mail: info@nordicpremium.com
Telefon + 45 7025 3066